Zákonné dokumenty

Povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích, plní představenstvo zasláním povinných údajů akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů (§ 437 zákona o obchodních korporacích).