Poskytované výkony

Obě pracoviště provádějí přibližně 2500 katetrizačních vyšetření/ošetření ročně.

  • perkutánní transluminální angioplastiky a stenting tepen dolních a horních končetin, renálních tepen, tepen oblouku aorty, viscerálních tepen, žil především v ileofemorální oblasti a žil horních končetin, a-v- dialyzačních shuntů
  • implantace stentgraftů do aneuryzmat břišní aorty
  • techniky perkutánní aspirace a trombektomie
  • implantace kaválních filtrů
  • embolizace cévních malformací, pseudoaneuryzmat a nádorů
  • ošetření varikokél