Angio a.s.

Společnost Angio a.s. byla založena v roce 2003 a poskytuje zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních pod názvy AngioCentrum Kolín a AngioCentrum Příbram.

Pracoviště poskytují péči v oborech angiologie a intervenční radiologie; specializují se především na endovaskulární výkony prakticky v celém rozsahu.

Provádějí diagnostické a terapeutické výkony v oblasti tepen a žil s výjimkou srdce. Především se jedná o tepny dolních končetin, ledvinné tepny, tepny horních končetin a tepny zásobující hlavu, ale i samotnou břišní aortu. Stále více se léčí i žilní onemocnění, především jsou to pacienti s hlubokou žilní trombózou v ileofemorální oblasti a pacienti se zúžením podklíčkové žíly.

Intervenční léčebné zákroky na postižených cévách se provádějí nejčastěji metodou perkutánní transluminální balónkové angioplastiky, event. s implantací stentu; dále pak nejrůznějšími specializovánými postupy intervenční angiologie/radiologie. Často prováděnými zákroky jsou rovněž zprůchodnění dialyzačních shuntů.

Obě pracoviště jsou vybavena nejmodernějšími plně digitálními rentgenovými přístroji, které jsou primárně určeny k endovaskulárním výkonům.

Péči poskytují erudovaní odborníci s příslušnou kvalifikací k provádění endovaskulárních výkonů.

Angiologie thumbnail Angiologie thumbnail

Údaje o společnosti

Název Angio a.s.
Sídlo Poberova 587/3, 147 00 Praha 4-Braník
IČO 27067076
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 8370.